Bezpieczeństwo pacy.

Każdy pracodawca, zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika w zakresie przepisów bhp i ppoż. Szkolenia BHP mają dwojaki charakter. Każdy nowo zatrudniony pracownik przechodzi wstępne szkolenie. Podczas szkolenia prowadzony jest ogólny instruktaż ogólny […]